HƯỚNG DẪN THEO DÕI ĐƠN HÀNG

Cách thứcHình Ảnh

B1: Đăng nhập tài khoản đã đặt mua hàng

B2: Đưa chuột vào giao diện tài khoản. Chọn tab "Đơn Hàng Của Tôi"

B3: Theo dõi tình trạng đơn hàng.

Lưu ý: Trường hợp quý khách có nhân viên tư vấn, vui lòng điền tên của nhân viên tại cột NHÂN VIÊN TƯ VẤN tương ứng với đơn hàng.

B4: Click vào mã đơn hàng để xem chi tiết đơn hàng.