HƯỚNG DẪN HỦY ĐƠN HÀNG

Cách thứcHình Ảnh

B1: Đăng nhập tài khoản đã đặt mua hàng

B2: Đưa chuột vào giao diện tài khoản. Chọn tab "Đơn Hàng Của Tôi"

B3: Click vào mã đơn hàng muốn hủy.

B4: Chọn "HỦY ĐƠN HÀNG" .

Lưu ý: Chức năng Hủy Đơn Hàng chỉ áp dụng với các đơn hàng chưa thanh toán .

B5: Chọn Lý do hủy đơn hàng sau đó bấm vào ô Chấp Nhận